PRAKTISCH

 

Eerst plannen we een kennismakingsgesprek. Daarin gaan we op zoek naar jouw/jullie hulpvraag en hoe Coacs daaraan tegemoet kan komen. Samen stellen we een plan op hoe we te werk zullen gaan. Er wordt steeds met de ouder(s) afgetoetst hoe de evolutie is en wat de volgende stap zal zijn. In overleg kan de coaching/begeleiding afgerond worden. Of kan er,  indien nodig,  contact gelegd worden met andere hulpverleners. (Psychiater, psycholoog, opname,..).

 

Prijs:

-Kennismakingsgesprek:  65€ (Incl. Btw)

-Coachingconsult:  50€ (Incl Btw)

 

*Er is mogelijkheid bij jongeren en/of gezinsbegeleiding om in bepaalde gevallen gebruik te maken van skype-sessies.

*Facturatie is mogelijk.

*Er is mogelijkheid om een afwezigheidsbewijs voor school te krijgen.